Lummerland
Certificacións de calidade

Ökotest


O traballo da entidade evaluadora Ökotest abarca a realización de probas e ensaios con numerosos produtos e servizos, para a súa publicación posterior na revista ÖKO-TEST. En cada edición da devandita publicación ofrécense ata dez análises comparativas de todo tipo de produtos e servizos, sempre acompañados de información exhaustiva sobre o tema. Ademais inclúe informes detallados sobre cada aspecto, noticias actuais, entrevistas con expertos, novidades sobre produtos e moito máis.

Ökotest axuda aos consumidores para tomar a decisión máis adecuada. O seu lema é "Richtig gut leben" (Vivir ben) e, aténdose ao mesmo, realiza probas e análises independentes e minuciosos de produtos e servizos, ademais de ofrecer información e asesoramento para que o consumidor decida que produtos adáptanse mellor ás súas necesidades. Ökotest presta especial atención á saúde e ao respecto polo medio ambiente, pero sen descoidar as propiedades e características de cada produto, que se examinan en probas exhaustivas.

Moitos dos nosos produtos están avaliados polo Ökotest e levan a súa nota “Sehr gut” (Excelente) ou “Gut” (Moi ben) visible na etiqueta do produto.

(Máis información en www.oekotest.de)

Ökotest